O mnie

Urodzony w 1955 roku w Łodzi. W 1979 roku ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa.
Oprócz projektowania graficznego zajmuje się również pracą pedagogiczną. W latach 1982–1995 był wykładowcą w Pracowni Projektowania Wydawnictw, w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi.
W 1997 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Od 1997 roku pracuje w Zespole Grafiki Komputerowej i Multimediów Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej, a w roku 2015 rozpoczął pracę w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Jest autorem książki o projektowaniu typografii pt. „Lettera Magica", wydanej w 2005 roku przez wydawnictwo Polski Drukarz w Łodzi oraz wielu artykułów poświęconych projektowaniu graficznemu.

Znacząca część jego prac projektowych powstała na zamówienie instytucji i osób prywatnych, których działalność związana jest z kulturą i sztuką.
Do najważniejszych należą:
Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
Galeria 86, Łódź
Józef Robakowski, Łódź
Łódzki Dom Kultury
McCann Communication, Warszawa
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Muzeum Sztuki w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana
Teatr Narodowy w Warszawie
Teatr Nowy w Łodzi
Teatr Nowy w Warszawie
Teatr Wielki w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Warszawski Festiwal Filmowy
Władysław Serwatowski, Warszawa
Wydawnictwo Łódzkie
Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi

redakcje dzienników:
Dziennik Łódzki
Wiadomości Dnia
Życie Warszawy

redakcje periodyków
Miasto – człowiek, urbanistyka, mieszkanie
Oko i ucho – problemy sztuk wizualnych i słuchowych
Text i Textil – sztuka włókna
Żywa Galeria, Józef Robakowski, Łódź

Wizytujący profesor w uczelniach zagranicznych:
Hochschule für bildende Künste, Hamburg, Niemcy, 1995
Rhode Island School of Design, Providence, USA, 1994
Hartford University, Hartford, USA, 1994
University of Illinois at Urbana–Champaign, USA, 1994
Stypendia rządu Japonii 1991 i British Council 1986

Lettera Magica

Z moich wieloletnich doświadczeń zgromadzonych podczas zajęć w Pracowni Projektowania Typografii w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (1982–95) zrodził się pomysł napisania krótkich tekstów o projektowaniu typograficznym. Doszedłem bowiem do wniosku, że studentom oprócz korekt na zajęciach i wykładów przyda się konkretna wiedza o typografii, przedstawiona w postaci małego podręcznika.

Zauważyłem, że studenci kończyli studia z bardzo rozbudzonymi aspiracjami artystycznymi, lecz w podstawy teorii projektowania i umiejętność zastosowania ich w praktyce zostali wyposażeni bardzo skromnie. Z takiego stanu rzeczy wynikały późniejsze rozczarowania i problemy przy pracy nad zleceniami projektowymi. Próby sprostania wymaganiom rynku oraz współpraca z drukarniami często kończyły się porażką młodego grafika. Sam wiele razy doświadczyłem takich niepowodzeń. Samozadowolenie oparte na przeświadczeniu o własnej artystycznej doskonałości nie skłania do zajęcia właściwej postawy wobec zastanej rzeczywistości. Natomiast pełna, rzetelna wiedza zawodowa, szacunek dla pracy i umiejętność prowadzenia dialogu z drugim człowiekiem to cechy prawdziwego profesjonalisty. Jeśli do tego dołączymy to coś, co niektórzy nazywają iskrą bożą lub talentem, to można mówić o pełni szczęścia, czyli o zadowoleniu z dobrze wykonanego projektu.

Cykl moich szkolnych wykładów stał się materiałem dla stworzenia serii artykułów, ukazujących się pod wspólnym tytułem "Lettera Magica" na łamach miesięcznika "Świat Druku". Pisząc teksty dotyczące podstaw projektowania typograficznego chciałem przedstawić spektrum problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć młodemu projektantowi w praktyce zawodowej, wypełniając tym samym lukę na polskim rynku wydawnictw poświęconych projektowaniu graficznemu. Dlatego też moim głównym zamiarem było przedstawienie najważniejszych zagadnień projektowych z punktu widzenia grafika-projektanta, nie zaś redaktora technicznego. Nie chciałem również tworzyć kolejnego słownika fachowych terminów. Wszystkie zamieszczone w poszczególnych rozdziałach teksty dotyczą projektowania dla druku i są przedstawione tak, by zwrócić uwagę czytelnika na ścisły związek pomiędzy podstawową wiedzą o typografii a jej praktycznym wykorzystaniem. Każdy z umieszczonych w książce tematów jest tylko początkiem, punktem wyjścia do dalszych, samodzielnych poszukiwań w poszerzaniu fachowej wiedzy z zakresu projektowania typograficznego.

Od roku 2000 do 2003 ukazało się dwadzieścia tekstów poświęconych podstawowym informacjom o projektowaniu typograficznym. W latach 2001–2003 opublikowane zostały także, jako wydania specjalne "Świata Druku", trzy osobne zeszyty stanowiące zbiór wszystkich wydrukowanych w serii "Lettera Magica" artykułów, a w roku 2005 opublikowane zostały one w zwartej formie jako mała książka pod wyżej wymienionym tytułem.

  • Krzysztof Tyczkowski